Mistral – Taitek

Pompa Perystaltyczna

Linia MISTRAL
MISTRAL 8 przeznaczony jest do podawania i natrysku ge?stych materiało?w o wysokich wymaganiach. Unikalna budowa pompy pozwala na szybkie nałoz?enie zaro?wno tynko?w o granulacji do 2,5mm, jak i powłok ogniochronnych, czy mas bitumicznych. Proste w uz?ytkowaniu i niedrogie w eksploatacji, urza?dzenie to stanowi najlepsze rozwia?zanie do pracy w najtrudniejszych warunkach.

Pobierz broszurę
mistral-pdf-image

Opis

MISTRAL 8 przeznaczony jest do podawania i natrysku ge?stych materiało?w o wysokich wymaganiach. Unikalna budowa pompy pozwala na szybkie nałoz?enie zaro?wno tynko?w o granulacji do 2,5mm, jak
i powłok ogniochronnych, czy mas bitumicznych. Proste w uz?ytkowaniu i niedrogie w eksploatacji, urza?dzenie to stanowi najlepsze rozwia?zanie do pracy w najtrudniejszych warunkach.

MATERIAŁY:

 • Tynki z z?ywic syntetycznych – do 2,5 mm
 • Silikatowe tynki – do 2,5 mm
 • Tynki silikonowo-z?ywiczne -do 2,5mm
 • Mineralne szlamy uszczelniaja?ce
 • Tynki termoizolacyjne
 • Powłoki ochronne do betonu porowatego
 • Tynki natryskowe na bazach syntetycznych
 • Materiałyczyszcza?ce
 • Masy uszczelniaja?ce, ro?wniez? wło?kniste
 • Mikrosfery szklane i syntetyczne
 • Krzemiany
 • Masy bitumiczne
 • Podkłady
 • Powłoki ogniochronne
 • Powłoki wygłuszaja?ce

Obszar zastosowan?:

 • Tynkowanie zewne?trzne i wewne?trzne
 • Hydroizolacje
 • Renowacje budynko?w
 • Przemysł budowlany i infrastruktura

Rozwia?zania techniczne:

MISTRAL 8 dzie?ki zastosowaniu pompy perystaltycznej umoz?liwia podawanie i natrysk ge?stych materiało?w
z wypełniaczami wło?knistymi i granulowanymi.
W przeciwien?stwie do powszechnie stosowanych pomp MISTRAL 8 moz?e bezawaryjnie pracowac? na sucho, eliminuja?c tym samym przypadkowe uszkodzenie i kosztowne naprawy.

APLIKATOR ze zdalnym sterowaniem “ON-OFF’, zaprojektowany do pracy z gotowymi zaprawami, cement o granulacji do 3mm. Umoz?liwia cia?gła? prace? przy bardzo wysokiej wydajnos?ci.

Sprawnos?c? i bezpieczen?stwo – Mikroprzeła?cznik umieszczony na pistolecie pozwala kontrolowac? prace? urza?dzenia. Bezstykowy przeła?cznik magnetyczny działa nawet wtedy, kiedy aplikator pokryty jest całkowicie pyłem i brudem. Pistolet w komplecie wyposaz?ony jest w okra?głe i płaskie dysze wykonane ze stali nierdzewnej.

W celu zakupu maszyny prosimy o kontakt.

Zdjęcia